Как се облага с ДДС превоз на стоки в ЕС за данъчно незадължено лице от ЕС?

Виктория Йотова
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 7 март 2023 1034 уникалност: 84.3%

Фактическа обстановка

Българско Дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва транспорт на стоки за 5 000 лв. без ДДС към физическо лице от Испания. Направлението, по което се извършва превозът, е от България до Испания.

Въпроси

Какво е данъчното третиране при транспорт на стоки в рамките на ЕС за данъчно незадължено лице от ЕС?

Становище

скрито платено съдържание: 370 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 6 думи;