Как се облага с ДДС превоз на стоки в ЕС и извън него за данъчно незадължено лице от трета страна?

Виктория Йотова
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 7 март 2023 1197 уникалност: 86.1%

Фактическа обстановка

Българско Дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва траспорт на стоки за 5 000 лв. без ДДС за физическо лице – гражданин от Сърбия. Направлението, по което се извършва превозът, е от България до Сърбия. За частта на превоза от България до границата на Сърбия стойността на транспорта е 800 лв.

Въпроси

Какво е данъчното третиране при транспорт на стоки в ЕС и извън него за данъчно незадължено лице от трета страна?

Становище

скрито платено съдържание: 295 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 6 думи;