Как се облага с ДДС получена услуга за вътреобщностен транспорт от доставчик в ЕС?

Виктория Йотова
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 7 март 2023 1164 уникалност: 83.4%

Фактическа обстановка

Българско Дружество, регистрирано по ЗДДС, получава транспортна услуга за превоз на стоки за 2 556,45 евро от гръцко Дружество, регистрирано за целите на ДДС в Гърция. Направлението, по което се извършва превозът, е от Гърция до България.

Въпроси

Какво е данъчното третиране при получена услуга за вътреобщностен транспорт от доставчик в ЕС?

Становище

скрито платено съдържание: 424 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 9 думи;