Как се облага с ДДС покупка на стоки в тристранна операция от страна на придобиващия?

Виктория Йотова
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 3 април 2023 1361 уникалност: 78.2%

Фактическа обстановка

Дружество в Германия (прехвърлител), регистрирано за ДДС цели в тази държава членка, доставя стоки за дружество, което е регистрирано за ДДС цели в Румъния (посредник). То, от своя страна, доставя тези стоки на дружество, регистрирано по ЗДДС в България (придобиващ). Стоките директно се транспортират от Германия до България. Посредникът (дружеството от Румъния) не е регистрирано за целите на ДДС в Германия и България. Стойността на доставените стоките е 10 000 евро.

Въпроси

Какво е данъчното третиране от страна на придобиващия при покупка на стоки в тристранна операция?

Становище

скрито платено съдържание: 325 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 12 думи;