Как регистрирано по ЗДДС дружество ще третира продажбата на автомобил, закупен от физическо лице?

Митко Димов
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 4 март 2020 1162 уникалност: 91.8%

Фактическа обстановка

Дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува лек автомобил от физическо лице, нерегистрирано по ЗДДС, през 2017 г. за 15 000 лв. Автомобилът е използван предимно от управителя за административни цели. През 2020 г. дружеството решава да продаде автомобила за 10 000 лв. без ДДС.

Въпроси

Трябва ли дружество, регистрирано по ЗДДС, да начисли ДДС при продажба на автомобил, закупен от физическо лице?

Становище

скрито платено съдържание: 182 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 10 думи;