Трябва ли да се издава фактура за получен аванс при вътреобщностна доставка?

Мишел Ванлян
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 8 март 2023 724 уникалност: 78.8%

Фактическа обстановка

Българско дружество (производител на рекламни материали), регистрирано по ЗДДС, получава поръчка от чуждестранно дружество, регистрирано за целите на ДДС във Франция. Поръчката е за изработката на 900 рекламни чаши. На 25.03.2022 г. българското дружество получава 50% аванс от френското дружество – в размер на 900 евро. На 10.04.2022 г. е извършена доставката на чашите на френското дружество.

Трябва ли дружество, регистрирано по ЗДДС в България, да издаде фактура за получено авансово плащане във връзка с изработване на рекламните материали за дружество, базирано в друга страна от ЕС?

Необходимо ли е подаването на декларация VIES за получен аванс при вътреобщностна доставка?

Въпроси

Трябва ли да се издава фактура за получен аванс при вътреобщностна доставка?

Становище

скрито платено съдържание: 283 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 18 думи;