Има ли право на данъчен кредит дружество, което придобива леки автомобили за превоз на работници между строителните обекти?

Георги Терзийски
счетоводител
чака актуализация версия: 15 март 2023 952 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Строително дружество закупува леки автомобили с 4+1 места, като автомобилите ще се използват за превозване на работниците между различните строителни обекти.

Въпроси

Има ли право на данъчен кредит дружество при закупуване на автомобили за превоз на работници между строителни обекти?

Кога едно дружество може да използва данъчен кредит за всички разходи, свързани с леки автомобили?

Становище

скрито платено съдържание: 137 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 11 думи;