Формира ли облагаем оборот за целите на ЗДДС договорено възнаграждение за извършена посредническа услуга за покупка на имот?

Митко Димов
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 19 април 2023 1323 уникалност: 80.8%

Фактическа обстановка

Българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, сключва договор за посредничество с чуждестранно дружество от трета страна. Целта на договора е закупуване на имот от името и за сметка на чуждестранното дружество. Възнаграждението за българското дружество ще бъде комисионна в размер на 40 000 лв.

Въпроси

Възниква ли задължение за регистрация по ЗДДС за дружество при сключване на договор за посредничество с чуждестранно дружество за покупка на имот?

Становище

скрито платено съдържание: 212 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 7 думи;