Формира ли облагаем оборот за целите на ЗДДС договорено възнаграждение за извършена посредническа услуга за покупка на имот?

Мануела Чонкова
Директор финансов одит в Kreston BulMar
актуална версия версия: 5 април 2020 277 уникалност: 80.8%

Фактическа обстановка

Българско дружество сключва договор за посредничество с чуждестранно дружество от трета страна. Целта на договора е закупуване на имот от името и за сметка на чуждестранното дружество. Възнаграждението за българското дружество ще бъде комисионна в размер на 40 000 лв.

Въпроси

Възниква ли задължение за регистрация по ЗДДС за дружество при сключване на договор за посредничество с чуждестранно дружество за покупка на имот?

Становище

скрито платено съдържание: 210 думи;

Адресиране

скрито платено съдържание: 7 думи;