Декларира ли се отпуснат заем към чуждестранно юридическо лице?

Митко Димов
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 7 ноември 2019 1153 уникалност: 95.2%

Фактическа обстановка

Дружество 1, което е местно за България, отпуска заеми към своите дъщерни дружества. Първият заем е в размер на 1 млн. лв. и е отпуснат на Дружество 2, местно за Румъния. Вторият заем е в размер на 300 000 лв. и е отпуснат към Дружество 3, местно за Гърция. Третият заем е в размер на 200 000 лв. и е отпуснат към Дружество 4, местно за България. И трите заема са отпуснати при едни и същи условия – за срок от 5 години, при 6% годишна лихва и месечни погашения.

Въпроси

Следва ли българско дружество да декларира отпуснат заем към чуждестранно дружество?

Становище

скрито платено съдържание: 275 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 24 думи;