Ако работодател смени името на дружеството си, налага ли се подписване на нови трудови договори?

Димитър Стефанов
Юрисконсулт в Kreston BulMar
актуална версия версия: 13 август 2019 265 уникалност: 89.6%

Фактическа обстановка

Дружество „Алфа“ променя наименованието си на Дружество „Бета“.

Въпроси

Налага ли се подписване на нови трудови договори при промяна на името на дружеството?

Становище

скрито платено съдържание: 239 думи;

Адресиране