Фиш 2.9.4 - Трансфери между част на едно предприятие, разположена в страната, и друга част на същото предприятие, разположена извън страната

Изходящ трансфер на активи / дейност

1. Случаи, които подлежат на облагане (чл.155, ал.1 от ЗКПО)

Когато РБ губи изцяло или частично правото за облагане на резултата от последващо разпореждане с трансферирани активи/дейност

 

2. Загуба на право на облагане (чл.155, ал.2 и ал.3 от ЗКПО)

(чл.155 от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник