Фиш 2.2.7 - Разходи за учредяване на данъчно задължено лице

Данъчното третиране на счетоводните разходи за учредяване на юридическо лице е регламентирано с разпоредбата на чл.32 от ЗКПО и се състои в следното:

(чл.32 от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник