Фиш 2.1.3 - Данъчен период, данъчна основа и данъчна ставка.

1. Данъчен период

Данъчният период за определяне на корпоративния данък е календарната година.

 За новоучредените данъчно задължени лица данъчният период обхваща периода от датата на учредяването им до края на годината.

За заличените/прекратени в течение на годината – от началото на годината в която е извършено заличаването/прекратяването до датата на заличаването/прекратяването (виж Фиш 5.1).

 

2. Данъчна основа

Данъчната основа за определяне на корпоративния данък е данъчната печалба (виж Фиш 2.1.2).

 

3. Данъчна ставка

10%

(чл.19; чл.20; чл.21 от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник