3

.182.Санкция за Митничар, Който Начисли ДДС в По-малък Размер или Освободи Стока Без да е Платен ДДС.

       • Митнически орган (митничар), който не начисли ДДС или го начисли в по-малък размер, или освободи стоки от митнически контрол без заплащане на дължимия ДДС, се наказва с глоба в размер от 500 до 2 000 лв., а при повторно нарушение – от 1 000 до 4 000 лв.

       (чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник