3

.178.Санкция за Използване на СУПТО, Който НЕ е Одобрен от НАП.

       • Лице, което в свой търговски обект използва софтуер за управление на продажбите ( СУПТО), който не е одобрен и публикуван от НАП, се наказва със санкция от 5 000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 20 000 лв.

       (чл.**** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник