3

.177.Санкция за Невярно Декларирани Данни за СУПТО пред НАП.

       • Производител на софтуер за управление на продажбите в търговски обект ( СУПТО), който декларира неверни данни пред НАП, се наказва със санкция от 5 000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 20 000 лв.

       (чл.**** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник