3

.176.Санкция за НЕиздадена Касова Бележка. Санкция, Когато Касов Апарат НЕ Предава Ежедневна Информация до НАП.

       • Задължено лице, което не издаде фискална касова бележка за извършена продажба, платена в брой, се наказва със санкция в размер от 500 до 2 000 лв., а при повторно нарушение – от 1 000 до 4 000 лв.

       Отделно се дължи и неначисленият ДДС.

       • Лице, което няма сключен договор със сервизна фирма за поддръжка на касовия му апарат; лице, чийто касов апарат не предава ежедневна информация към НАП; лице, което продава течни горива и не предава текуща информация за наличностите си на течни горива, се наказва със санкция в размер от 3 000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 6 000 до 20 000 лв.

       • Физическо лице, което е било длъжно да издаде касова бележка, но не я е издало, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв.

       • Физическо лице – купувач, което не съхрани получената касова бележка до напускане на търговския обект, се наказва с глоба в размер на 5 лв., която се събира на място с квитанция.

       • Ако за връзката с НАП и отчитането на касовите апарати е отговорен производителят или сервизът на касовите апарати, тогава председателя на Българския Институт по Метрология може:

            - да издаде предписания;

            - да отмени регистрацията на модела касов апарат за използване; или

            - да отнеме разрешението на сервизната фирма.

       (чл.***; чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник