3

.168.Санкция за Лице, Регистрирано по ”Режим Извън/В Съюза”, Когато НЕ Предостави Регистъра си за Продажби.

       • Лице, което е регистрирано по ”Режим Извън Съюза” или ”Режим В Съюза” в България, или е регистрирано по тези режими в друга държава от ЕС, което при поискване от НАП не предостави регистъра си за продажби, който води съгласно разпоредбите на ЗДДС или съгласно законодателството на другата държава от ЕС, се наказва със санкция в размер от 500 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 1 000 до 20 000 лв.

       (чл.**** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник