3

.167.Санкция за НЕпредаване на Отчетен Регистър. Каква е Санкцията за Предаване на Грешен Отчетен Регистър.

       • Регистрирано по ЗДДС лице, което не подаде отчетен регистър, който е длъжно да води, или подадената информация се различава от действителната, се наказва със санкция в размер от 500 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 1 000 до 20 000 лв.

       (чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник