3

.162.Санкция за Закъсняло Подаване на Справка-декларация по ЗДДС, Дневници по ЗДДС, VIES-декларация и т.н.

       • Регистрирано по ЗДДС лице, което не подаде или със закъснение подаде Справка-декларация, Дневник за Покупките, Дневник за Продажбите, VIES-декларация или Справка-декларация по ”Режим Извън Съюза” или ”Режим В Съюза”, се наказва със санкция в размер от 500 до 10 000 лв.

       (чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник