3

.161.Санкция за НЕспазен Срок за Регистрация или Дерегистрация по ЗДДС.

       • Данъчно задължено лице, което е длъжно, но не подаде в предвидения срок заявление за регистрация или дерегистрация по ЗДДС, се наказва със санкция в размер от 500 до 5 000 лв.

       (чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник