3

.160.Подзаконови Нормативни Актове, Издавани от Министъра на Финансите.

       • Министърът на финансите издава:

            - Правилник за прилагането на закона за ДДС;

            - Наредбите за:

                        -- възстановяване на ДДС на лица, неустановени в България;

                        -- регистрация и експлоатация на касови апарати;

                        -- възстановяване на ДДС на дипломатически представителства;

            - Заповеди във връзка със специфични случаи на прилагане на закона за ДДС;

     - Заедно с управителя на БНБ, списъка на златните монети, които представляват инвестиционно злато.

       (чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник