3

.159.Публични Регистри и Обмен на Информация Между Институциите.

       • Информацията за регистрираните по ЗДДС лица е публична информация;

       • За целите на стриктно прилагане на ЗДДС, се извършва обмен на информация между НАП, митниците, Българска Агенция по Безопасност на Храните и приходните агенции на държавите от ЕС.

       (чл.***; чл.***; чл.*** от ЗДДС / чл.*** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник