3

.153.Кога ДДС Става Изискуем при Продажба по Режим за Касова Отчетност.

       • При режима за касова отчетност ДДС става изискуем не на датата, на която е възникнало данъчното събитие, а на датата на получаване на цялостно или частично плащане, пропорционално на плащането – ако са получени 60 лв., се дължат 10 лв. ДДС.

       • Режимът касова отчетност се прилага за всички доставки на стоки и услуги, с изключение на:

            - внос на стоки;

            - ВОП и ВОД на стоки;

            - доставки към нерегистрирани по ЗДДС лица;

            - освободени доставки;

            - доставки с място на изпълнение извън България;

     - доставки с място на изпълнение в България, но за които ДДС е изискуем от получателя на доставката (при обратно начисляване на ДДС);

            - доставки по договор за лизинг;

     - доставки, свързани с туристически услуги, облагане маржа на цената, инвестиционно злато и тези, за които ДДС е изискуем от получателя (обратно начисляване);

            - доставки, заплатени в брой, чрез бартер или прихващане;

            - доставки, облагаеми с нулева ставка;

            - доставки между свързани лица;

     - доставки, заплатени изцяло, в т.ч. и ДДС, към датата на възникване на данъчното събитие.

       (чл.****, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник