3

.150.В Кои Случаи при Регистрация по ЗДДС се Определя Акредитиран Представител.

       • Чуждестранно лице, което има постоянен обект на територията на България, от който извършва икономическа дейност, или ако чуждестранно лице, което не е установено на територията на страната, но извършва облагаеми доставки на територията на България и отговаря на условията за задължителна регистрация, се регистрира по ЗДДС чрез акредитиран представител.

       • Лица от ЕС могат да се регистрират и без акредитиран представител.

       • Чуждестранно лице, което е регистрирано по ”Режим Извън Съюза”, не се нуждае от акредитиран представител.

       • Дерегистрацията на тези лица се извършва при общите условия за дерегистрация, с изключение на случаите, когато не бъде определен нов акредитиран представител – тогава дерегистрацията може да се направи по инициатива на НАП.

       (чл.***; чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник