3

.149.Право на Регистрация по ЗДДС на Наследник на Едноличен Търговец, Който е Починал.

       • При смърт на регистрирано по ЗДДС физическо лице или Едноличен Търговец, чието предприятие се поема по наследство или завет, и дейността е поета и ще бъде продължена от лице, което не е регистрирано по ЗДДС и няма основание за задължителна регистрация заради натрупан оборот, последното има право да се регистрира по ЗДДС.

       • Заявление до НАП за регистрация по ЗДДС се подава в 14-дневен срок от приемане на наследството, но не по-късно от 14-о число на месеца, следващ 6-ия месец от смъртта на наследодателя. Датата на регистрация е датата на връчване на акта за регистрация.

       (чл.**** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник