3

.148.Задължителна Регистрация по ЗДДС за Консорциуми, в Които Участват Регистрирани по ЗДДС Лица.

       • На задължителна регистрация по ЗДДС подлежи неперсонифицирано дружество (консорциум или гражданско дружество) по Закона за Задълженията и Договорите, в което участва лице, което е регистрирано по ЗДДС.

       Неперсонифицираното дружество не може да прекрати своята регистрация по ЗДДС докато в него участва лице, което е регистрирано по ЗДДС.

       • Заявление до НАП за регистрация по ЗДДС се подава в 7-дневен срок от датата на договора за създаване на неперсонифицираното дружество, която се смята и за дата на регистрация по ЗДДС.

       (виж пример 201 от Сборник Базови Примери по ЗДДС)  

       (чл.***, ал.* и ал.* от ЗДДС / чл.**, ал.* от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник