3

.147.Задължителна Регистрация по ЗДДС в Резултат на Преобразуване.

       • На задължителна регистрация по ЗДДС подлежи дружество по Търговския Закон, което, в резултат на преобразуване (в т.ч. разделяне, отделяне, вливане, сливане, покупка на предприятие или апорт), придобие стоки и услуги от регистрирано по ЗДДС лице, което участва в преобразуването. Това се отнася и за преобразуващи се бюджетни организации.

       • Заявление до НАП за регистрация по ЗДДС, в резултат на преобразуване, се подава в 7-дневен срок от датата на вписването в Търговския Регистър, а датата на регистрация е от датата на вписването.

       (виж пример 200 от Сборник Базови Примери по ЗДДС)  

       (чл.***, ал.*, ал.*, ал.* и ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник