3

.138.Задължение на Лица, Установени в България и Доставящи Далекосъобщителни услуги, Радио-телевизионно Излъчване или Електронни Услуги на Данъчно Незадължени Лица от ЕС.

       • Лица, които са установени само в България, не са регистрирани по ”Режим В Съюза” или на определено друго основание по ЗДДС и доставят далекосъобщителни услуги, радио-телевизионно излъчване или електронни услуги, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени в ЕС, ако са регистрирани по ДДС в други държави от ЕС, са длъжни да уведомят НАП в 7-дневен срок от получаването или прекратяването на регистрация по ДДС във всяка държава от ЕС.

       (чл.*** от ЗДДС / чл.*** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник