3

.136.Кой Може да се Регистрира по ЗДДС.

       • На регистрация за целите на ДДС подлежат данъчно задължени лица (установени или не в България), които извършват облагаеми доставки на стоки или услуги.

       • Регистрацията за целите на ДДС е задължителна или доброволна.

       (чл.**; чл.** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник