3

.134.Възстановяване на ДДС на Дипломатически Мисии.

       • Възстановява се ДДС за доставките, по които получатели са дипломатически мисии, представителства на международни организации и техния персонал.

       (чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник