3

.129.В Какъв Срок се Подава VIES-декларация за Изтекъл Данъчен Период (Изтекъл Месец).

       • Регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило за данъчния период ВОД, доставки като посредник в тристранна операция, прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване или доставки на услуги в държава от ЕС, заедно със Справка-декларацията по ДДС, подава и VIES-декларация.

       • VIES-декларацията се изготвя на база на обобщени данни от Дневниците за покупки и продажби и се подава само по електронен път.

       • Получено авансово плащане от посредник в тристранна операция не се включва във VIES-декларацията.

       (чл.***, ал.* от ЗДДС / чл.***; чл.***; чл.*** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник