3

.126.В Кой Данъчен Период (Месец) се Отразяват Получени Кредитни Известия по Покупки в Дневника за Покупките.

       • Регистрирано по ЗДДС лице е длъжно да отрази получени от него кредитни известия в Дневника си за покупките за данъчния период, през който са издадени. Това се отнася и за кредитните известия, получени от лица, на които е прекратена регистрацията по ЗДДС.

(чл.***, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник