3

.123.Кога НЕ се Начислява ДДС.

       • Не се начислява ДДС при извършване на освободена доставка, освободен ВОП, доставки с 0% ДДС ( ВОД, износ и международен транспорт), както и при доставка с място на изпълнение извън територията на България (най-често услуги за клиенти от държави в ЕС и трети страни).

       (чл.**, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник