3

.122.В Какъв Срок се Издава Фактура, Известие или Протокол. Кога ДДС Става Дължим.

       • Лице, за което ДДС е станал изискуем (задължение да се начисли), е длъжно да го начисли чрез издаване на данъчен документ (фактура, дебитно известие или протокол), в срок до 5 дни от данъчното събитие, който трябва да включи в Дневника си за продажбите за същия данъчен период.

            (чл.**, ал.* от ЗДДС / чл.**, ал.* от ППЗДДС)

       • ДДС е дължим от регистрираните по ЗДДС лица за данъчния период, през който е издаден данъчният документ (фактура, дебитно известие или протокол), а ако документът не е издаден в срок – за данъчния период, за който ДДС е станал изискуем (съобразно датата на данъчното събитие). (чл.**, ал.* от ЗДДС)

       (чл.**, ал.* и ал.* от ЗДДС / чл.**, ал.* от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник