3

.119.Задължение за Осигуряване на Онлайн Достъп за НАП до Електронни Системи, Съхраняващи Издадени и Получени Фактури или Известия.

       • Когато данъчно задължено лице съхранява получени или издадени от него фактури и известия към фактури в електронни системи, гарантиращи онлайн достъп до тези документи, е длъжен да осигури онлайн достъп до тях на компетентните органи по приходите от България или от държавите в ЕС.

       (чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник