3

.118.Колко Време Трябва да се Съхраняват Издадени и Получени Фактури, Известия и Протоколи по ЗДДС.

       • Издадените и получените документи се съхраняват до 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публично задължение, което документите удостоверяват. Това означава, че документите трябва да се съхраняват минимум 11 години и че след изтичане на 12 години – биха могли да бъдат унищожени. Това се отнася за издадени и получени фактури, известия, протоколи, отчети, митнически декларации, дневници, декларации, регистри и т.н.

       (чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник