3

.116.Какъв Документ се Издава за Получени Лихви и Неустойки.

       • За получени лихви и неустойки с обезщетителен характер не се издава фактура или протокол, а само документ, удостоверяващ плащането им.

(виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

(чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник