3

.115.Какъв Документ за Целите на ЗДДС се Издава при Публична Продан.

       • При публична продан от оторизиран орган не се издава фактура, а специален документ за продажбата, който се декларира в НАП по определен ред.

       • ДДС от публичната продан се внася в НАП от оторизирания орган по продажбата, а при нейната отмяна – се възстановява по определен ред.

       (чл.*** от ЗДДС / чл.**; чл.*** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник