3

.114.Как се Коригира Сделка от Правоприемник.

       • Когато се налага корекция на сделки от правоприемник по смисъла на Търговския Закон (основания за промяна на данъчната основа или основание за разваляне на доставка, получена от вече преобразуваното дружество) се издава известие или протокол при определени правила.

       (чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник