3

.109.Как се Отчитат Продажбите в Брой. Кога се Издава Касова Бележка.

       • При продажба, платена в брой, доставчикът (продавачът) е длъжен веднага да регистрира продажбата – чрез издаване на фискална касова бележка от касов апарат, свързан с НАП, независимо дали за продажбата е издадена фактура.

       • С фискалната касова бележка се регистрират всички продажби в търговски обекти, по които се плаща в брой, с чек, с дебитна или кредитна карта или с други платежни средства, заместващи парите.

       • При продажба на стоки или услуги чрез автомати на самообслужване, продажбите в които се отчитат чрез вградени касови апарати, фискалният бон може се визуализира на дисплея, без да се издава на хартия.

       • При продажба на стоки или услуги от електронен магазин, касовата бележка може да се генерира в електронен вид (без да се издава хартия) и автоматично да се изпрати на електронния адрес на купувача.

       • В случаите на онлайн плащане с дебитна или кредитна карта за стоки или услуги, се допуска вместо касова бележка от одобрен фискален апарат или от Софтуер за Управление на Продажбите в Търговски Обект ( СУПТО), да се издаде и изпрати по електронен път на получателя друг тип документ, който се определя с отделна наредба.

       • Всички електронни магазини са длъжни да се регистрират в НАП, а НАП поддържа публичен регистър за тях.

       • Производителите на Софтуер за Управление на Продажбите в Търговски Обект ( СУПТО) са длъжни да декларират пред НАП, че софтуерът отговоря на всички изисквания, а одобрените от НАП софтуерни продукти се вписват в специален публичен регистър.

       • Всеки търговец, който използва софтуер за управление на продажбите ( СУПТО), е длъжен да ползва само такъв софтуер, който е одобрен от НАП.

       • Има специални правила за отчитане на продажбите на горива – свързаност на фискалните устройства с НАП и т.н.

       • Има специална наредба за условията, реда и начина на одобряване и сервизиране на касови апарати, в т.ч. изисквания към софтуера за управление на продажбите ( СУПТО) и към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин.

       (виж пример 185 от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник