3

.108.Как се Процедира при Изменение на Доставка, за Която е Издадени Протокол, а НЕ Фактура.

       • При изменение на данъчна основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издаден протокол, се издава нов протокол, който задължително съдържа:

            - номер и дата на първоначалния протокол за доставката;

            - основание за издаването на новия протокол;

            - увеличение/намаление на данъчната основа;

            - увеличение/намаление на данъка.

       • Протокол за изменение на протокол по доставка се издава в срок до 15 дни от датата, на която е възникнало обстоятелството за промяна.

       (чл.***, ал.* и ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник