3

.107.В Какви Срокове се Издава Протокол за Целите на ЗДДС.

       • Протоколът за доставка се издава в срок до 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем (датата на данъчното събитие).

       • В случаите на безвъзмездно предоставени храни на хранителни банки, съгласно определените правила, протокол се издава в срок до 5 дни от датата, на която са предоставени хранителните стоки.

       (чл.***, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник