3

.104.Как се Поправят Грешки и Пропуски в Издадени Фактури, Известия и Протоколи.

       • Поправки и добавки във фактури, известия и протоколи не се разрешават.

       • Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови.

       • Когато погрешно съставени или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя специален двустранен протокол.

       (чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник