3

.100.Кога се Считат за Издадени Фактури и Известия, Които са Само в Електронен Вид.

       • Електронни фактури и известия към фактури се считат за издадени на датата, на която доставчикът ги предостави на получателя по безспорен начин.

       (чл.***, ал.** от ЗДДС )

Виж в контекста на целия сборник