3

._98.Как се Начислява ДДС по Доставка, за Която е Получено Авансово Плащане Преди Регистрацията по ЗДДС.

       • Когато регистрирано по ЗДДС лице извърши облагаема доставка (продажба), за която е получило авансово плащане преди своята регистрация по закона, в този случай то издава фактура, в която изписва цялата данъчна основа по доставката, начислява ДДС върху цялата основа, но общата сума за получаване по тази фактура се намалява с авансово получената сума преди регистрацията по ЗДДС.

       (чл.***, ал.** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник