3

._97.Кога Регистрирани по ЗДДС Лица Нямат Право да Начисляват ДДС в Издадени от Тях Фактури.

       • Данъчно задължени лица, които не са регистрирани по ЗДДС или са регистрирани на специфични основания (например получатели на ВОП и други), нямат право да посочват ДДС в издаваните от тях фактури и известия към фактури.

       • В този случай нерегистрираните по ЗДДС лица или лицата, регистрирани на специфични основания, в издаваните от тях фактури изписват, че неначисляването на ДДС във фактурата се извършва на основание ”чл.113, ал.9 от ЗДДС”.

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.***, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник