3

._96.Кога Може да НЕ се Издаде Фактура за Целите на ЗДДС.

       • Фактура може да не се издава:

            - за доставки, по които получател е данъчно незадължено физическо лице;

            - за доставка на финансови или застрахователни услуги;

            - за продажби на самолетни билети;

            - при безвъзмездни и някои други доставки.

       • Когато не е задължително издаването на фактура, тя може да бъде издадена по желание на доставчика или получателя и другият е длъжен да му съдейства.

       • Фактура не се издава при публична продан – в този случай публичният или съдебният изпълнител, или заложният кредитор, съставя специално предвиден друг документ.

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.***, ал.*, * и * от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник