3

._94.Кога е Възможно да се Възстанови Платен ДДС по Покупки от Лица, Които НЕ са Установени в България.

       • При специален ред се възстановява платеният ДДС от:

     - лица, регистрирани за целите на ДДС в други държави на ЕС, за закупените от тях стоки и получените от тях услуги на територията на България;

     - лица, регистрирани за целите на ДДС в държави извън ЕС, за закупените от тях стоки и получените от тях услуги на територията на България – на реципрочен принцип;

     - физически лица, установени извън ЕС, за покупка на стоки за лично потребление, след напускане на територията на България, при условие че стоките се изнасят в непроменен вид.

       (чл.** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник